Velkommen til

RETT BYGG AS

Din totalleverandør innenfor Bygg og anlegg

Om Rett Bygg AS

Om oss

Rett Bygg AS ble stiftet mars 2012, og har siden oppstart drevet med rehabiliteringsarbeider innenfor bygg og anleggsbransjen.

Bedriftens viktigste mål er å levere kvalitet til rett pris og til rett tid.

Vi har flere ansatte med lang erfaring innenfor sitt fag. Dette kombinert med vår målsetning om at rekrutering av egne håndverkere, i all hovedsak skal være i form av egne lærlinger, gir oss gjennomføringsevne, kunnskap og effektivitet til å løse små og store oppgaver.

Organisasjonen er slagkraftig, oversiktlig og med korte kommunikasjonslinjer.

Bedriften har egne ansatte innenfor fagfeltene tømrer, maler, elektro, blikkenslager, taktekker og har et bredt og solid nettverk av underleverandører innenfor de aller fleste fagfelt.

Det er pr i dag 47 ansatte i bedriften, hvorav 10 er helt eller delvis i administrasjonen.

Ta kontakt for mer utdypende presentasjon av selskapet. 

Totalleverandør innen bygg og anlegg i Lillestrøm, Oslo, Viken

Vedlikehold

Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på en bygning og de tekniske installasjoner på et fastsatt nivå. Godt vedlikehold kan forlenge levetiden på bygningsmassen, og spare eier og bruker av bygget for betydelige kostnader.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende gjennomgang av Deres behov.

Rehabilitering

Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse er ofte den mest bærekraftige måten å sikre bygg for fremtiden. Med smarte, fremtidsrettede løsninger kan eldre bygningsmasse rehabiliteres til moderne, forskriftsmessige tilpassede formål. Vi utfører det aller meste innenfor rehabilitering, og kan gå inn i prosjektet som totalentreprenør. 

Service og rammeavtaler

Vi har rammeavtaler med offentlig sektor, service og vedlikeholdsavtaler med borettslag, gårdeiere og eiendomsforvaltere.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende gjennomgang av Deres behov.

Ombygging

Ved ombygging skjer en utvikling av standard og funksjonalitet, slik at bygningsmassen kan møte fremtidens krav og brukers behov. Vi har god erfaring og kompetanse innenfor ombygging og oppgradering av industribygg, kontor og boliger. Vi kan og går gjerne inn i prosjektet som totalentreprenør.

Skadeutbedring

Det er mange elementer som kan forårsake skade på bygningsmasse, med vann, brann og miljø som de vanligste.

Vi i Rett Bygg AS har god kunnskap og lang erfaring med skadeutbedring. Ta gjerne  kontakt for bistand dersom  det har oppstått skade på ditt bygg.

Tak og blikkenslagerarbeider

Vi har eget blikkenslagerverksted og lager sentralt plassert i Lillestrøm, og vi utfører alle typer beslagsarbeid og takomlegging. Vi produserer også beslag på bestilling for selvmontering. Ta gjerne kontakt for befaring og gjennomgang av ditt tak.

Vei og grunnarbeider

Vi utfører det meste innen graving og anleggsarbeid som drenering, fiberlegging, vannlekkasjer i grunn, planering og etablering av uteområder.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende gjennomgang av ditt behov.

Totalrehabilitering av bad/våtrom

Rehabilitering og oppussing av våtrom bør kun utføres av fagpersonell med riktig kompetanse. Rett Bygg AS er våtromsgodkjent bedrift, og har ansatte med nødvendige kurs og sertifiseringer. Sammen med faste underleverandører sikres gode løsninger som er i tråd med gjeldende forskrifter. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende gjennomgang av ditt prosjekt.

Brannoppgradering

Vi utfører alle type oppdrag som ivaretar brannsikkerheten, og er en seriøs samarbeidspartner med god kompetanse innenfor passiv brannsikring og branntetting. Ta gjerne kontakt for å avklare eventuelle behov.

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Sentral Godkjenning
Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Startbank
Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Godkjent Lærebedrift
Godkjent Lærebedrift

Opplæringslovas krav til faglig kompetanse og har rutiner for opplæring og oppfølging av lærlinger.

Godkjent Lærebedrift

Opplæringslovas krav til faglig kompetanse og har rutiner for opplæring og oppfølging av lærlinger.

BVN - Byggebransjens Våtromsnorm
BVN - Byggebransjens Våtromsnorm

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN utgis både som perm og som web-versjon.

BVN - Byggebransjens Våtromsnorm

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN utgis både som perm og som web-versjon.

HMS og Miljø

HMS og Miljø

HMS

I Rett Bygg er vårt øverste mål at alle skal trygt hjem. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss. Vi har et mål om å oppnå null skader i våre byggeprosjekter og vi skal være med på å skape trygge arbeidsplasser.

For å oppnå våre målsetninger har HMS høyeste prioritet i alt vi gjør.

Rett Bygg skal gjenkjennes av gode arbeidsvaner, et godt arbeidsmiljø og god sikkerhetskultur.

Ved å jobbe målrettet og systematisk vil vi oppnå gode resultater og en trygg og sikker arbeidsplass

Kvalitet

Vårt mål er å levere til rett tid uten feil og mangler. For å oppnå dette Skal vi ha:

  • Fokus på kundens behov og forventninger
  • Ryddige avtaleforhold
  • Klar og god kommunikasjon
  • Effektive rutiner og systemer
  • Rask håndtering og korrigering av feil

Bærekraft/Ytre miljø

Vi skal jobbe aktivt for å beskytte miljøet. Både gjennom arbeidsmiljø, opplæring og internkontroll. For å oppnå dette skal vi jobbe med:

  • God planlegging og gjennomføring av byggeprosjektene.
  • Bevisste valg av materialer og mengder.
  • Økt bruk av elektrisk bilpark
  • Vektlegging av klimagassreduserende tiltak i våre kontrakter.

Vi stiller samme krav til alle våre samarbeidspartnere og underleverandører.

Stilling ledig

Vi søker alltid dyktige medarbeidere. Ta gjerne kontakt for en samtale!

Les mer ...

Kontaktskjema

474 65 411
Sørumsgata 76, 2004 LILLESTRØM
Orgnr 998 151 783